امروز، من و بهشت و نازنین رفتیم بیرون.

خیلی عجیب بود که دی و بهمن برف نیومد و اسفند یه عالمه بارید! درست اندازه ی پارسال! و کلاسام امروز کنسل شدن و خیلی هم چسبید ^~^ گفتم اسفند ماه خیلی ماه خوبیه!

روی شاخه ی درختا حجم بزرگی از برف نشسته بود. کلی پیاده روی کردیم و پاهامون و دستامون بی حس شد از سرما. نوک بینیم هم قرمز شده بود.

البته که اعصابم هم خورد شد از اینکه جشن دانشگاه رو نرسیدم برم و برف بازی هم نکردیم و بهشت هم یه کاری کرد رفت رو مخم ولی در کل خوش گذشت و فیلم هم گرفتم.

اقا شهر موقع بارش برف خیلی قشنگهههه!