هی میخوام بگم چی شده 

این روزا چی میگذره

ولی منتظرم زمان بگذره تا ببینم این حال میخواد تا کجا منو بازی بده:)