حرفی از خودم ندارم بزنم.ولی این پست رو‌ خیلی دوست داشتم.