امروز برام پیامک اومد از طرف عتبات که به نیابت از من توسط خادمین زیارت انجام شد.اونم کجا؟نجف...کربلا...کاظمین..سامرا...و حتی سوریه:)....و من هنوز رو اَبرهام...

اینقدر خوشحالم که حد نداره.اما مدام دارم میپرسم خدایا تو دل کی انداختی که برای من زیارت نیابتی بگیره؟؟؟

از همینجا براش آرزوهای خوب میکنم....