یکی به من بگه فاز این برادرانی که ادعای دین و مذهبشون میشه چیه که دوران مجردی میرن دخترای داف و پلنگ رو باهاشون رل میزنن ولی برای ازدواج دنبال دختر چادری می‌گردن!

 

پ.ن: واقعا وقتی اینجور آدما رو اطرافم میبینم ترجیح میدم هیچوقت ازدواج نکنم تا اینکه بخوام مورد n ام یه پسری باشم که همه ی دوراش رو زده و میخواد بیاد یه آدمی که با هیچکس نبوده رو بگیره.

حداقل ادعای شهدا و مذهبتون نشه اکی؟!!!