چند ساعت دیگه به پایان تایم ثبت نام بیشتر نمونده. 

هزینه ثبت نام ۳۰۰ هزار تومنه. 

تو کارتم ۲۷۰ تومن مونده. 

خیلی این روزا من و من میکردم که ثبت نام کنم یا نه... 

امروز دیگه تصمیمم رو گرفتم. 

عکس پوستر رو هم برای بهشت ارسال کردم به عنوان تیری در تاریکی! 

چون احتمال اومدن بهشت خیلی کمه. بالاخره راهیان نور هم از اون سفرایی نیست که توش حرفای سیاسی زده نشه و خب این روزا اینقدر یه عده نا آگاه متعصب، دروغ تو گوش بهشت خوندن که نمیدونم قبول کنه بیاد یا نه. 

برای نوشتم بیا که خوش میگذره.. واقعا هم خوشه این اردو :) 

به هر حال امیدوارم بیاد و دوتایی این اردو رو بریم

خیلی به دلمه اونم باشه... 

البته اول باید منتظر باشم مامان اینا بیان سی تومن دیگه هم جور بشه... 

ولی دعا کنین قبول کنه و بیاد. 

بیاد خیره

نیاد هم بازم خیره انشاالله...