یه چیزی رو خوب از آدمای عاشق فهمیدم.

عشقشون‌رو جار نمیزنن و ادعاشون هم نمیشه ولی خودت از نگاه و حال و روز تب دارشون میتونی بفهمی...

دوره زمونه ی قدیم و جدید هم نداره :)